A. EELPESU 20L

Tootekood: 02-19-02-01-0212
EAN: 23/0331
 Kogus:
OMADUSED: 
Vahuga aluseline eelleotusaine sisaldab tõhusaid pesu- ja leotusaineid. Annab hea pesutulemuse ka kareda vee korral, kuna sisaldab rohkelt kompleksimoodustajat. Ei sisalda naftabaasilisi lahusteid.
 
KASUTAMISJUHEND: 
Puhastatav pind niisutatakse pesulahusega suunaga alt üles. Lastakse enne harjaga töötlemist või kõrgsurvepesu mõjuda 2-5 min. Loputatakse veega. NB! Mitte lasta pinnal ära kuivada.
 
PESULAHUSE KONTSENTRATSIOON: 
1:3 – 1:50 sõltuvalt mustuse raskusest.
1:3 töölahuse pH 11,50 ; 1:10 töölahuse pH 11,0 
 
KOOSTIS: 
Anioonsed pindaktiivsed ained 5-15%, mitteioonsed pindaktiivsed ained <5%. 
 
ETTEVAATUSABINÕUD: 
Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Põhjustab nahaärritust. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitseprille. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. Nahaärrituse korral: Pöörduda nõu/abi saamiseks arsti poole.
 
PAKEND & KESKKOND: 
Mitte lasta kontsentraati otse keskkonda. Pakend on polüetüleenist; puhastatud pakend on taaskasutatav; transpordipakend on taaskasutatav lainepapp ja polüetüleenkile. 
Sarnased tooted