Info

_____________________________________________________________________________

MTECH PORTAALI KASUTUSTINGIMUSED

Kõik Alfa Management OÜ (Alfa) veebilehel www.mtech.ee (Mtech) avaldatu, sh kõik tekstid, veebilehega seotud arvutiprogrammid ning andmebaasid on kaitstud autoriõigustega Eestis kehtiva õigusega ettenähtud korras ning nende kasutamine internetilehel nimetamata ja ärilistel eesmärkidel, muutmine, muudetuna edastamine, levitamine, igasugune reprodutseerimine, kohandamine, töötlemine, ümber töötamine ning selle tulemusel saadud produkti kasutamine, kopeerimine ja levitamine ei ole lubatud. Mtech veebilehte võib kasutada ainult pakkumiste küsimiseks, nende vastuvõtmiseks, oma andmete Alfa-le edastamiseks, e-poe kasutamiseks, tellimuslepingute sõlmimiseks, oma andmete vaatamiseks ja salvestamiseks ning tutvumiseks Alfa veebilehel avaldatud üldinformatsiooniga.

Kasutustingimuste ja õigusaktide rikkumine toob kaasa vastutuse autoriõiguse seaduses, väärteomenetluse seadustikus või karistusseadustikus ettenähtud korras. Alfa veebilehe kasutamine on käsitletav veebilehe kasutaja nõustumisena käesolevate kasutustingimuste ja andmetöötluse tingimuste kohaldamise, nendest arusaamise ja nende aktsepteerimisena. Käesolevate kasutustingimustega mittenõustumisel või eriarvamuste tekkimisel peab Alfa veebilehe kasutaja saatma selle kohta viivitamatult teate aadressile help@mtech.ee. Kõik eriarvamused lahendatakse Eestis kehtiva õiguse alusel.

Alfa veebilehe kasutamisega informatsiooni saamiseks annab isik Alfa-le tähtajatult õiguse talle pakkumiste saatmiseks ja vastavaks infotöötluseks. Andmetöötlus toimub õigusaktide, Alfa tellimuslepingu üldtingimuste ja käesolevate kasutustingimustega (kättesaadav www.mtech.ee) ettenähtud korras.